TU-GET

TU-GET (Thammasart University Graduate English Test) (Score 880/1000)

          การสอบ TU-GET หรือ การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ TU-GET (Thammasat University Graduate English Test) ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นข้อสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หรือ บ้าน ๆ ก็คือ ปริญญาตรีของม.ธรรมศาสตร์ภาคอินเตอร์ ปริญญาโททั้งภาคปกติ และปริญญาภาคอินเตอร์ TU-GET ถือเป็นข้อสอบภาษาอังกฤษที่ถูกที่สุดในขณะนี้ ราคาค่าสมัครสอบ 500 บาทสำหรับบุคคลธรรมดา ถ้าเป็นนักศึกษาธรรมศาสตร์เสียแค่ 40 บาท แต่สอบได้แค่ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง

การสอบ TU-GET แนวข้อสอบ

ข้อสอบเป็น choice 4ตัวเลือก จำนวน 100ข้อ

ข้อสอบมี 3 PART ดังนี้

PART 1 – Structure 25ข้อ – มีสองส่วนคือ Error Check กับ Sentence Completion

PART 2 – Vocabulary 25ข้อ – มีสองส่วนคือ Synonym กับ Cloze Test (เว้นช่องว่าง)

PART 3 – Reading 50ข้อ – มี ประมาณ 7-8 passages

เวลาทำข้อสอบ 3ชั่วโมง (09.00-12.00)

ข้อสอบจะแจกมาให้ทั้งหมด 3 PART เลยในเล่มเดียว (ไม่เหมือน CU-TEP ที่จะแจกให้ทำทีละ PART) เพราะฉะนั้นเราจึงสามารถเลือกได้ว่าจะทำ PART ใดก่อน

วิธีการสมัครสอบ

สำหรับการสมัครสอบ TU-GET สามารถทำได้ 2 วิธี คือ

1. สมัครด้วยตัวเอง มีรายละเอียดดังนี้

สมัครด้วยตนเองที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (อยู่แถวๆ คณะวารสารศาสตร์ หาไม่ยากค่ะเข้าไปประตูทางฝั่งท่าพระจันทร์น่าจะใกล้สุด) สมัครที่ห้องธุรการสถาบันภาษา ตึกศูนย์ภาษาอังกฤษ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

2.สมัครทางไปรษณีย์ รายละเอียดของวิธีการสมัคร

โอนเงินผ่านธนาคารกสิกรไทย ชื่อบัญชี โครงการจัดสอบ TU-GET เลขที่บัญชี 645-1-00030-4 สาขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ บัญชี กระแสรายวัน จำนวนเงิน 500.-บาทส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1. ใบสมัครที่ดาวน์โหลดพร้อมติดรูป

2. บัตรเลขที่นั่งสอบพร้อมติดรูป

ที่อยู่ถึงตัวท่านเอง 2 ชิ้น (พร้อมตัดเป็น ๆ ชิ้น) ส่งมาที่ โครงการจัดสอบ TU-GET สถาบันภาษา

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เลขที่ 2 ถนนพระจันทร์ แขวงพระบรมมหาราชวัง

เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200

ติวรับรองผลหลักสูตร TU-GET